Loading...
Augintinio ženklinimas 2018-03-09T11:20:02+03:00

AUGINTINIŲ ŽENKLINIMAS

Ką svarbu žinoti jų savininkams?

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo tvarka, kad visi šunys, katės ir šeškai privalo būti paženklinti mikroschemomis ir registruojami Gyvūnų augintinių registre. Kur kreiptis augintinio savininkui ir kokia yra patvirtinta ženklinimo tvarka?

Kodėl svarbu paženklinti gyvūną?

Ženklinimas ir registravimas reikalingas siekiant nustatyti rasto, nuskriausto ar agresyvaus gyvūno augintinio savininką. Gyvūnų augintinių registre bus nurodyti gyvūnų augintinių vakcinavimo nuo pasiutligės duomenys ir savininkas tiksliai žinos, kada reikia atnaujinti skiepą.

Visi iki 2015 m. gruodžio 31 d. atvesti gyvūnai augintiniai turi būti paženklinti ir įregistruoti iki 2017 m. balandžio 1 d., bet ne vėliau kaip iki perdavimo kitam savininkui.

Gyvūnai augintiniai, atvesti 2016 m., turi būti paženklinti ir įregistruoti  per 4 mėn. nuo atvedimo, bet ne vėliau kaip prieš perduodant kitam savininkui.

Perduodant gyvūną kitam savininkui jo perregistruoti nereikės, tačiau naujasis savininkas turės pateikti prašymą veterinarijos gydytojui dėl augintinio savininko pakeitimo.

Kas atlieka procedūrą?

Gyvūno augintinio ženklinimas yra keletą minučių trunkanti neskausminga veterinarinė procedūra, kurios metu šunims, katėms ir šeškams po oda tarp menčių įterpiama poodinė mikroschema. Ja gyvūnui suteikiamas individualus tapatybės nustatymo numeris.

Gyvūnus augintinius gali ženklinti tik galiojančią veterinarijos praktikos licenciją turintys veterinarijos gydytojai.

Veterinarijos gydytojai ženklina ir registruoja gyvūnus Gyvūnų augintinių registre, gavę savininko užpildytą ir pasirašytą prašymą.

Registruoti gyvūnus augintinius galima ir teritoriniuose VMVT padaliniuose. Čia paslauga teikiama nemokamai.

Daugiau informacijos apie gyvūnų ženklinimą ir registravimą

Informacija gyvūnų augintinių savininkams

• Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklės
• Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas

 

Ženklinimas Registracija
Kokius gyvūnus turiu  ženklinti ir registruoti? −    Privaloma ženklinti šunis, kates ir šeškus.
−    Kitus gyvūnus augintinius nėra privaloma ženklinti.
−    Gyvūnų augintinių registre  turi būti registruojami šunys, katės, šeškai.
−    Kiti gyvūnai augintiniai, paženklinti mikroschema, taip pat gali būti registruojami Gyvūnų augintinių registre, tačiau registracija nėra privaloma.
Kokiu būdu? −    Šunims, katėms ir šeškams poodinė mikroschema įterpiama po oda tarp menčių.
−    Kiti gyvūnai augintiniai ženklinami poodine mikroschema atsižvelgiant į ženklinamo gyvūno augintinio rūšies ypatumus taip, kad nebūtų pažeista ženklinamo gyvūno augintinio gerovė.
−    Šunys, katės, šeškai ir kiti gyvūnai augintiniai, kurie yra paženklinti mikroschema registruojami Gyvūnų augintinių registre
Iki kada? −    iki 2015 m. gruodžio 31 d.atvesti šunys, katės ir šeškai, kurie nėra paženklinti mikroschema, ženklinami iki 2017 m. balandžio 1 d., bet ne vėliau kaip iki šuns, katės ar šeško perdavimo kitam savininkui ar laikytojui.

−    nuo 2016 m. sausio 1 d., atvesti šunys, katės ir šeškai, turi būti paženklinami
per 4 mėn. nuo jų atvedimo, bet ne vėliau kaip iki šuns, katės ar šeško perdavimo kitam savininkui ar laikytojui.

−    Iki 2015 m. gruodžio 31 d. paženklintimikroschema šunys, katės ir šeškai, turi būti įregistruojami Gyvūnų augintinių registre iki 2017 m. balandžio 1 d.

−    po 2016 m. sausio 1 d. mikroschema paženklinti šunys, katės ir šeškai, turi būti įregistruoti Gyvūnų augintinių registre ne vėliau kaip per 7 dienas nuo jų paženklinimo mikroschema.

−    atvežti iš kitų šalių į Lietuvos Respubliką šunys, katės ir šeškai, turi būti įregistruoti Gyvūnų augintinių registre per 14 dienų nuo atvežimo.

−    iki šuns, katės ar šeško perdavimokitam savininkui ar laikytojui.

Kur galiu kreiptis? Gyvūnus augintinius gali ženklinti tik veterinarijos gydytojai. Gyvūnų augintinių registre registruoti gyvūnus augintinius gali:
−    veterinarijos gydytojai, ir−    Teritoriniai VMVT padaliniai
Kokius dokumentus turiu pateikti? Veterinarijos gydytojai ženklina gyvūnus augintinius:
−    gavę gyvūno augintinio savininko užpildytą ir pasirašytąprašymą dėl gyvūno augintinio ženklinimo ir įregistravimo    (3 egzempliorius),
arba patys užpildę prašymą dėl ženklinimo ir registravimo formą elektroniniu būdu prisijungę prie Gyvūnų augintinių registro.−    Prašymo dėl ženklinimo ir registravimo formos gali būti pildomos kompiuteriu ir išspausdinamos, arba raštu.
Kai gyvūnų augintinių savininkai, kreipiasi į veterinarijos gydytoją:
dėl paženklinto gyvūno augintinio duomenų suvedimo į Gyvūnų augintinių registrą, pateikia:
−    prašymo dėl ženklinimo ir registravimo  (2 užpildytus egzempliorius) arba prašo prašymą dėl ženklinimo ir registravimo užpildyti veterinarijos paslaugų teikėjo veterinarijos gydytoją
−    ir sudaro veterinarijos paslaugų teikėjo veterinarijos gydytojui galimybę nustatyti gyvūno augintinio tapatybę skaitytuvu.Kai gyvūnų augintinių savininkai, kreipiasi į VMVT teritorinį skyrių
dėl gyvūno augintinio, paženklinto mikroschema iki 2015 m. gruodžio 31 d., pateikia:
−    prašymo dėl ženklinimo ir registravimo (2 egzempliorius), ir
−    veterinarijos paslaugų teikėjo veterinarijos gydytojo išduoto dokumento, gyvūno augintinio paso ar trečios šalies veterinarijos sertifikato, kuriame nurodytas mikroschemos, numeris ir ženklinimo ja arba mikroschemos nuskaitymo data, kopiją; arba sudaro galimybę valstybiniam veterinarijos gydytojui patikrinti gyvūno augintinio tapatybę.
dėl gyvūno augintinio, paženklinto mikroschema po 2016 m. sausio 1 d., duomenų į Gyvūnų augintinių registrą suvedimo, pateikia:
−    prašymą dėl gyvūno augintinio ženklinimo ir įregistravimo  (2 egzempliorius)
Kiek laiko užtrunka? Gyvūno augintinio paženklinimas yra keletą minučių užtrunkanti veterinarinė procedūra. Dėl gyvūno augintinio paženklinimo rekomenduojama iš anksto sutarti dėl atvykimo laiko pas veterinarijos gydytoją. Veterinarijos gydytojai ir VMVT teritoriniai padaliniai ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo gyvūno savininko prašymo gavimo dienos turi įvesti duomenis į Gyvūnų augintinių registrą.
Gyvūnas augintinis laikomas įregistruotu, kai ŽŪIKVC, asmens duomenis, gautus iš Gyventojų registro, sulygina su pagal šias taisykles suvestais asmens duomenimis, nenustato klaidų, suformuoja ir į Gyvūnų augintinių registro duomenų bazę įrašo registro duomenis.